ngdek.alle.bg

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН
НА НАЦИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ЗА  ДРЕВНИ  ЕЗИЦИ  И  КУЛТУРИ
 "КОНСТАНТИН  КИРИЛ  ФИЛОСОФ"
С  ПРИЕМ  СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  VII КЛАС - 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА.

I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

СРЕДНА

 

 

гимназиален етап

 

КЛАС

ОБЩО

КЛАСОBE

ОБЩО

КЛАСОBE

VIII

VIII

IX

X

XI

XII

IX-XII

УЧЕБНИ  СЕДМИЦИ

36

 

36

36

36

31

 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/

 

 

 

 

 

 

 

І.ХУМАНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ:

 

 

 

 

 

 

 

1. Български език и литература

5

5

4

4

4

5

17

 

180

180

144

144

144

155

587

2. История и цивилизации

3

3

3

2

2

3

10

 

108

108

 

 

 

 

 

3. Философия

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

36

 

36

4. Свят и личност

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

62

62

5. Психология и логика

 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

 

 

54

 

 

54

6. Етика и право

 

 

 

0,5

1

 

1,5

 

 

 

 

18

36

 

54

7. Музика

1

1

1

 

 

 

1

 

36

36

36

 

 

 

36

8. Изобразително изкуство

1

1

1

 

 

 

1

 

36

36

36

 

 

 

36

9. История на културата

 

 

 

3

2

2

7

 

 

 

 

108

72

62

242

ВСИЧКО ХУМАНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ

10

360

9

11

10

12

1452

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЕЗИЦИ:

 

 

 

 

 

 

 

10. Чужд език (френски, немски или английски)

6

6

4

4

4

4

16

 

216

216

144

144

144

124

556

11. Латински език

4

4

4

4

4

4

16

 

144

144

144

144

144

124

556

12. Старогръцки език

 

 

4

4

4

4

16

 

 

 

144

144

144

124

556

13. Старобългарски език

 

 

 

2

2

2

6

 

 

 

 

72

72

62

206

ВСИЧКО ЕЗИЦИ

10

360

12

14

14

14

1874

 ІІІ. ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

14. Математика

4

4

3

3

 

 

6

 

144

144

108

108

 

 

216

15. Информатика

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

72

 

72

16. Информационни технологии

1

1

1

 

 

 

1

 

36

36

36

 

 

 

36

17. Биология и здравно образование

2

2

2

1

 

 

3

 

72

72

72

36

 

 

108

18. Физика и астрономия

1,5

1,5

2

1

 

 

3

 

54

54

72

36

 

 

108

19. Химия и опазване на околната среда

1,5

1,5

2

1

 

 

3

 

54

54

72

36

 

 

108

20. География

2

2

1

1

 

 

2

 

72

72

36

36

 

 

72

21. Физическо възпитание

2

2

2

2

2

2

8

 

72

72

72

72

72

62

278

ВСИЧКО ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ

14

468

13

9

4

2

1034

ВСИЧ КО ЗП /А/

34

1224

34

34

28

28

4360

 

 

 

 

 

 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА /ЗИП/

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛИ:

 

 

 

 

6

6

12

 

 

 

 

 

216

186

402

1. Латинистика:

 

 

 

 

6

6

12

 

 

 

 

 

216

186

402

   а/латински език

 

 

 

 

3

3

6

 

 

 

 

 

108

93

201

   б/италиански език

 

 

 

 

3

3

6

 

 

 

 

 

108

93

201

2. Грецистика:

 

 

 

 

 

6

12

 

 

 

 

 

 

186

402

   а/старогръцки език

 

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

 

93

201

   б/новогръцки език

 

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

 

93

201

3. История: - 2 групи

 

 

 

 

6

6

12

 

 

 

 

 

216

186

402

4. Чужд език /френски, немски и английски език/ по една група

 

 

 

 

6

6

12

 

 

 

 

 

216

186

402

5. Българистика:

 

 

 

 

 

6

12

 

 

 

 

 

 

186

402

6. Философия и култура:

 

 

 

 

6

6

12

 

 

 

 

 

216

186

402

   а/философия

 

 

 

 

3

3

6

 

 

 

 

 

108

93

201

   б/теория на културата

 

 

 

 

3

3

6

 

 

 

 

 

108

93

201

ВСИЧКО ПРОФИЛИ /ЗИП/

 

 

 

 

6

6

402

ВСИЧКО А+Б

34

1224

34

34

34

34

4762

 

 

 

 

 

 

 

В.СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/

 

 

 

 

 

 

 

 

144

144

144

144

144

134

566

 

4

4

4

4

4

4

 

1. География и икономика

72

72

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

2. География и икономика

 

 

72

 

 

 

72

/сборна група 9 и 10 клас/

 

 

2

 

 

 

2

3. Математика

72

72

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

4. Математика /2 групи/

 

 

72

 

 

 

72

 

 

 

2

 

 

 

2

5. Философия /2 групи/

 

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

 

 

2

2

6. Английски език

72

72

 

 

 

 

 

/сборна група 8 и 9 клас/

2

2

 

 

 

 

 

ВСИЧКО А+Б+B

38

1440

38

38

38

38

5328

 

 

 

 

 

 

Г. Пътуване с учебна цел

80

80

80

80

80

80

320

Художествено-творчески състави – извънкласни дейности – сборни групи

Девически хор – 2 сборни групи – 8, 9, 10, 11, 12 клас

8 часа

288 часа

 

 

Мъжки хор – 2 сборни групи – 8, 9, 10, 11, 12 клас

8 часа

288 часа

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.