ngdek.alle.bg

Прием

Прием
Курсът на обучение е 5-годишен, от 8 до 12 клас, и протича в 2 степени — гимназиална и лицейна. Първата степен гимназиалната(от 8 до 10 клас) включва обучение в хуманитарни и общообразователни дисциплини със засилено изучаване на езици — древни и съвременни, както и специални занимания по  български език, история и култура.

Гимназията има статут на национален класически „лицей“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по решение на Академичния съвет на СУ от 7 декември 1994 г.

Лицейна степен на обучение

Прием

ПРОФИЛИ НА ЛИЦЕЙНАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ

Латинистика с италиански език

Грецистика (старогръцки език) с новогръцки език

Западен език (френски, немски, английски)

Българистика (български език и литература)

Старобългаристика

История

Философия и културология

Природонаучен (химия и биология) 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.