ngdek.alle.bg

Лицейна степен на обучение

Лицейна степен на обучение

ПРОФИЛИ НА ЛИЦЕЙНАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ

Българистика (български език и литература)

История

Философия и културология

Западен език (френски, немски, английски)

Латинистика с италиански език

Грецистика (старогръцки език) с новогръцки език

Старобългаристика

Природонаучен (химия и биология) 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.