ngdek.alle.bg

Българистика

 

Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и учители от гимназията.

То е шест часа седмично и приключва със защита на дипломна работа, чиято оценка се включва в зрелостното свидетелство.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.