ngdek.alle.bg

История


Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и учители от гимназията. То е шест часа седмично и приключва със защита на дипломна работа, чиято оценка се включва в зрелостното свидетелство.

Обучението в профила се извършва в три степени:

     XI клас  - Средновековие (България, Византия и Западна Европа) ;

                     водещи преподаватели – доц. д-р В. Вачкова,  д-р В. Нинов

     XII клас  -Нова и най-нова история (България, Европа и света) ;

                     водещи преподаватели - доц. д-р  Д. Вачков,  М. Папазова

Подготовка за матурата по история

Лекции, дискусии, презентации,  предавания,  постановки и др. дейности

Защита на дипломна работа:

Външна защита с университетски научен ръководител пред университетска комисия

(българска история); оценка  мн.добър (5,00) дава право на прием без изпит в специалностите на Историческия Факултет на СУ "Св. Климент Охридски“

Вътрешна защита с научен ръководител и комисия от гимназията  (тема свободно избрана от дипломанта)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.