ngdek.alle.bg

Профил Западни езици – Английски, Френски, Немски

Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и учители от гимназията.

То е шест часа седмично и приключва със защита на дипломна работа, чиято оценка се включва в

зрелостното свидетелство.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.