ngdek.alle.bg

Разпределение на кандидатите за изпита по история на НГДЕК

На 7 и 8 май консултациите за изпита по история за НГДЕК ще се проведат в сградата на улица ''Баба'' 16 от 11.30 часа и 14 часа.

Приемна кампания 2015/2016 учебна година

График на дейностите по приема на ученици в VIII клас за учебната 2015/2016 година

Приемна кампания 2015/2016 учебна година
Приемна кампания 2015/2016 учебна година

График на дейностите по приема на ученици на незаети места в IХ клас за учебната 2015/2016 година

Приемна кампания 2015/2016 учебна година

Консултации за приемния изпит по история и цивилизация

           Консултациите се провеждат от преподавателите по история и цивилизация на НГДЕК "Константин

     Кирил Философ" в сградата на НГДЕК База 2, находяща се на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №63( входът е

     откъм улица "Лозенград").     

График на консултациите:

               4.05.2015 г. от 9 часа и от 14 часа.

               5.05.2015 г. от 9 часа и от 14 часа. 

               7.05.2015 г. от 9 часа и от 14 часа. 

               8.05.2015 г. от 9 часа и от 14 часа. 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.