ngdek.alle.bg
Проекти
НГДЕК "Константин Кирил Философ" участва в проекти.

1. Проект УСПЕХ: Да направим училището привлекателно за младите хора.


 2.Проект BG 521362 – UP–1-2011-1–BG – KA1KA1ECETA1 „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”
Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII)

Проекти

3.  Проект " ИКТ (Информационни и Комуникационни Технологии) в образованието".


4. Проект за квалификация на педагогическите кадри.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.